HOME   ONTWERP   PRODUCT INFO   PRODUCTLIJSTEN   CONTACT
Disclaimer

Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid, auteurs- en merkrecht.

Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch is het mogelijk dat de op deze website gepresenteerde informatie onvolledig, onjuist of na verloop van tijd verouderd is. De informatie (inclusief alle afbeeldingen) en/of programmatuur op deze website is aan verandering onderhevig. De informatie en/of programmatuur kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden gewijzigd en/of verwijderd. Uitdrukkelijk wordt het recht voorbehouden producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling en/of kennisgeving.

Alphatec Ontwerp & Productie B.V. en/of bij deze website betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de site en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de informatie te raadplegen. Verwijzingen of verbindingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen, die geen eigendom zijn van Alphatec Ontwerp & Productie B.V. en zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Alphatec Ontwerp & Productie B.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Alphatec Ontwerp & Productie B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op websites of bronnen.


Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op de website opgenomen informatie en/of programmatuur mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enig andere manier, voor commercieel en/of zakelijk gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alphatec Ontwerp & Productie B.V. De op deze website vermelde product- merknamen zijn en blijven van de geregistreerde eigenaren.T +31(0)6 272 742 32    E j.stoter@alphatec.nl        
Disclaimer  |  Algemene verkoopvoorwaarden